«Πλημμύρισε» η Θεσσαλονίκη, καταστράφηκαν καλλιέργειες στα Τρίκαλα

Η γενιά μετά το Trainspotting δεν κάνει πλέον τόσο διαδεδομένα χρήση ηρωίνης αλλά διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών

Περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών