Συγχρονισμένη κολύμβηση ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστικά

Το νησί έχει μια από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις μόλυνσης από πλαστικά σε όλον τον πλανήτη