«Έπειδη έγινε αναγνωρίσιμος θεωρεί ότι δικαιούται τα πάντα»