Για ποιο λόγο στρέφεται εναντίον του αρχηγού του κόμματος που ανήκε