Ο νεκρός τραγουδιστής δεν τον συμπεριέλαβε στη διαθήκη του κι αυτός δεν λέει να το «χωνέψει»

O Andrew Ridgeley στα απομνημονεύματά του θα εστιάσει στον φίλο του George