Οι δύσκολες στιγμές και η βοήθεια της οικογένειάς της