Η πολιτεία υποχώρησε, η μισθοδοσία των κληρικών παραμένει στο δημόσιο

Η πολιτεία υποχώρησε, η μισθοδοσία των κληρικών παραμένει στο δημόσιο


Γιώργος Ευγενίδης

Η κυβέρνηση έκανε πίσω και έτσι οι κληρικοί θα πληρώνονται όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι

Η κυβέρνηση υποχώρησε στο θέμα μισθοδοσίας των κληρικών και αποδέχεται στο σχέδιό της, πως η καταβολή της θα γίνεται με βάση τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την μισθοδοσία των δημόσιων υπαλλήλων, την ίδια ημέρα και με τον ίδιο τρόπο.

Παράλληλα, το κράτος θα δημιουργήσει Ταμείο Μισθοδοσίας με λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος που θα φροντίζει τις πληρωμές.

Επίσης η πολιτεία, στο σχέδιο, καθιστά σαφές πως θα καλύπτει τη μισθοδοσία μόνο του σημερινού αριθμού των κληρικών και σε περίπτωση που ο αριθμός τους, η μισθολογική δαπάνη θα καλύπτεται με έξοδα της Εκκλησίας.